Doelstelling van de school

Onze leerlingen worden begeleid op basis van vastgestelde waarden en normen in een schoolklimaat waarin alle betrokkenen zich veilig voelen. We bieden structuur, orde en duidelijkheid. De Leeuwerik besteedt veel aandacht aan de sociale redzaamheid en de zelfstandigheid van leerlingen. We kijken echt naar wat een leerling nodig heeft en stemmen het onderwijsaanbod hierop af. Ouders worden intensief betrokken bij de school en de ontwikkeling van hun kind. We dragen zorg voor goede afstemming tussen onderwijs, zorg en thuis.

De Leeuwerik is een kleine school met een specialistisch en betrokken team. Medewerkers hebben een goed beeld van de leerlingen en aandacht voor de specifieke onderwijs-en ondersteuningsbehoeften. We onderscheiden ons met de vergaande specialistische zorg die we bieden en teambreed belegd is.