De directeur maakt een afspraak met de ouders voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Ouders vragen (onder begeleiding van directeur) de toelaatbaarheidsverklaring aan. Indien de ouders, nadat het Samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven, besluiten dat het kind naar de Leeuwerik gaat, wordt in overleg bepaald wanneer en in welke groep het kind geplaatst wordt.