Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.45 uur tot 12.30 uur en van 12.55 uur tot 14.40 uur
Woensdag: 8.45-uur tot 12.30 uur
Leerlingen van 4  jaar zijn ’s woensdags vrij.
Leerlingen van 5 jaar mogen 's woendags vrij (in overleg met ouders)