Wij hebben onze schoolgids opgeknipt in twee delen. In het eerste deel leest u allerlei praktische zaken. In het tweede deel, deel B, hebben wij de opbrengsten van ons onderwijs verwoord.