Aanmelding

Na een gesprek met de intern begeleider en na een rondleiding door school bepaalt u of u uw kind bij ons wilt aanmelden. Deze aanmelding dient schriftelijk te gebeuren via ons aanmeldformulier. Dit formulier krijgt u mee nadat er een kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden.

Als wij het aanmeldformulier van u hebben ontvangen nemen wij contact op met de toelaatbaarheidscommissie van het samenwerkingsverband. Nadat de toelaatbaarheidscommissie een beschikking heeft afgegeven bepalen we samen met u wanneer en in welke groep uw kind geplaatst wordt. Daartussen kan nog een kennismakingsbezoek van de nieuwe leerling en de ouders plaatsvinden.

De leerling kan tevens een dagdeel meedraaien in de groep waarin hij/zij geplaatst wordt. Ook vindt er, indien mogelijk, een observatie en een ‘warme’ overdracht plaats op de huidige school of voorziening waar het kind verblijft.

Advies vervoer

Onze intern begeleider brengt een advies uit over het vervoer van de leerling van en naar de school. U moet dan zelf een ‘verzoek tot vervoer’ indienen bij de gemeente van uw woonplaats.

Eerste schooldag

De leerling wordt op de eerste schooldag samen met de ouders/verzorgers uitgenodigd om op school te komen. Zij worden opgevangen door de groepsleerkracht en/ of een lid van de commissie voor begeleiding. Zij nemen de leerling en de ouders/verzorgers mee naar de groep. Als de schooldag eenmaal is begonnen, verzoeken we de ouders/verzorgers naar huis te gaan zodat de leerling zijn/haar plekje in de groep kan verkennen. De groepsbegeleiders zullen gedurende de eerste dagen de leerling goed observeren en eventuele knelpunten trachten op te lossen. De leerling krijgt voldoende de gelegenheid te wennen aan de nieuwe situatie en geleidelijk te groeien in de nieuwe omgeving.

De leerkracht onderhoudt het contact met de ouders/verzorgers om hen op de hoogte te houden van de ontwikkeling in die beginfase.

Toegelaten kunnen worden leerlingen met een verstandelijk en meervoudige beperking in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Bel ons op 0545-291 028 voor een kennismakingsbezoek of andere informatie